Địa chỉ

Địa chỉ : 33/32A Nguyễn Thái Sơn ,Phường 3 ,Quận Gò Vấp ,Tp HCM

Điện thoại

08 221 996 93

Email

songma.envi@gmail.com


Bơm nước sạch

Pentax – Italia :


(kiểu bơm trục ngang, 
chìm giếng hỏa tiễn , 
trục đứng,..)

_______________________________________________________________________________________________

NTP – Taiwan :

( trục ngang đầu gang, đầu inox, trục đứng, bơm tự hút, bù áp,...)


Sản phẩm liên quan