Địa chỉ

Địa chỉ : 33/32A Nguyễn Thái Sơn ,Phường 3 ,Quận Gò Vấp ,Tp HCM

Điện thoại

08 221 996 93

Email

songma.envi@gmail.com


Trang chủ Sản phẩm Xử lý nước thải Module xử lý nước thải sinh hoạt
Module xử lý nước thải sinh hoạt

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh công nghệ:

Nước thải từ các nhà vệ sinh, các lavabor rửa tay được thu gom theo ống dẫn về hầm tự hoại 3 ngăn xây mới để lưu giữ cặn, nước thải sau khi qua hầm tự hoại nước sẽ được tách cặn, bùn cặn được giữ lại tại ngăn thứ 1 và ngăn thứ 2, phần nước thu gom theo hệ thống cống về hố thu gom kết hợp điều hòa của trạm xử lý nước thải.

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được thu gom từ hầm tự hoại sẵn có về bể điều hòa kết hợp hố thu gom.

Hố thu gom kết hợp điều hòa có tác dụng tập trung nước đồng thời ổn định lưu lượng và tính chất nước thải trước khi được đưa vào bể sinh học để xử lý triệt để.

Từ bể điều hòa nước được dẫn sang bể sinh học thiếu khí Anoxit là một bể rất quan trọng trong hệ thống xử lý, trong bể này tồn tại những vi sinh có khả năng phân hủy mạnh Nito và Amoni nước sau đó nước tiếp tục được dẫn sang bể sinh hoc hiếu khí bám dính có sự kết hợp của giá thể sinh học làm tăng hiệu quả xử lý của hệ thống, bể hoạt động nhờ hệ vi sinh vật phân hủy các chất hửu cơ dưới dạng bùn tươi, đồng thời môi trường hoạt động của chúng phải có oxi dưới dạng hòa tan trong nước được cung cấp bởi máy thổi khí, sục khí trực tiếp vào trong bể.

Sau khi qua bể sinh học hiếu khí nước thải tiếp tục được đưa sang bể lọc sinh học, tại đây diễn ra 2 quá trình là quá trình anoxit phân huỷ nito, amoni và quá trình lọc sinh học. Hai quá trình này diễn ra nối tiếp nhau, quá trình lọc sinh học bằng màng MBR, sau quá trình lọc này nước hoàn toàn sạch và có thể thải trực tiếp ra môi trường.

Clorine có tính oxy hóa mạnh sẽ oxy hóa các chất gây mùi đồng thời diệt khuẩn cho nước thải.

Bùn ở bể chứa bùn được loại bỏ nước, tách nước đưa về hố thu gom để tái xử lý, giảm thể tích bùn. Bùn đặc được các cơ quan chức năng thu gom và xử lý định kỳ.


Sản phẩm liên quan