Địa chỉ

Địa chỉ : 33/32A Nguyễn Thái Sơn ,Phường 3 ,Quận Gò Vấp ,Tp HCM

Điện thoại

08 221 996 93

Email

songma.envi@gmail.com


Thiết bị nước cấp

Máy châm clo
Severntren – Mỹ
( 0,5 kg/h, 1kg/h, 2 kg/h,...)

Máy châm clo :

Severntren – Mỹ


( 0,5 kg/h, 1kg/h, 2 kg/h,...)

_______________________________________________________________________________________________

Chai chứa clo :

Noris – Mỹ

( 50 kg, 68 kg )

China 

( 50kg, 100kg,...)

_______________________________________________________________________________________________

Phụ kiện lắp đặt

( cổ góp khí, ống đồng,hâm nhiệt,pass tường,...)


Sản phẩm liên quan